جمعه, مارس 23, 2018

 

شماره تلفن دادگستریهای استان مازندران

ردیف

نام دادگستری

تلفن رئیس دادگستری

تلفن عمومی

فاکس رئیس دادگستری

کد

تلفن دادستان

فاکس دادستان

1

اداره کل دادگستری

مازندران(تجدیدنظر)

 

5-2212232

 

0151

2

دادگاه عمومی

انقلاب ساری

2224022

9-2224007

2224022

0151

2224023

8-2213096

2212253

3

دادسرای عمومی

ساری

 

8-2213096

 

0151

4

دادسرای نظامی

 

 

12-2220910

 

0151

5

سازمان بازرسی

 

 

3-3250561

 

0151

6

دادسراویژه

روحانیت

 

7-2227906

 

0151

2224119

7

دادگاه حل اختلاف

 

 

2212246

 

0151

8

دادگستری بابل

 

2229572

3-2229891

2228930

0111

2228936

2229573

9

دادگستری آمل

 

3274088

3-3269101

3274069

0121

3268001

3273434

10

دادگستری قائمشهر

 

4-3235001

4-3235001

3236396

0123

2254052

3288920

11

دادگستری نوشهر

 

3221712

3-3223341

3223348

0191

3226295

3226295

12

دادگستری چالوس

 

2253574

2253084

2250798

0191

2253824

2251084

13

دادگستری بهشهر

 

5221093

4-5222233

5221092

0152

5225572

5225572

14

دادگستری بابلسر

 

5289371

4-5289373

5250754

0112

5239035

15

دادگستری تنکابن

 

4222139

4-4222053

4222211

0192

4236762

4236762

16

 

دادگستری رامسر

 

5222545

1-522100

5224200

0192

 

5222114

5222114

17

دادگستری نور

6222088

1-6223170

622088

0122

2253824

6221679

18

دادگستری سوادکوه

 

3-5222101

8-5223537

5222595

0124

3220129

5220123

19

دادگستری نکا

 

5642035

2-5642550

5642551

0152

5648553

5648554

20

دادگستری جویبار

 

3224620

3223888

3226511

0124

3222491

3221610

21

دادگستری محمودآباد

 

7748250

7-7748246

7748248

0122

7749820

7749820

22

دادگستری کلاردشت

 

2622708

8-2622707

2624908

0192

23

دادگستری فریدونکنار

5653130

5653636

5654162

0112

24

دادگستری بندپی

 

2722432

2722432

2722433

0111

25

دادگستری چمستان

 

5224071

5224072

5224207

0122

26

دادگستری گلوگاه

 

6226002

6222876

6223393

0152

27

دادگستری شیرگاه

 

4223971

1-4223970

4223970

0124

28

دادگستری عباس آباد

 

4622509

2-4623031

4622509

0192

29

دادگستری کجور

 

3252513

3352287

3252513

0191

30

دادگستری لاریجان

 

3272051

1-3272050

3272050

0122

31

دادگستری کیاکلا

 

2-3374330

2-3374330

3374331

0124

32

دادگستری کیاسر

 

7222955

2-7222951

7222954

0152

33

دادگستری میاندرود

 

2443298

2443738

2443298

0151

34

دادگستری گتاب

 

3454044

3454044

3454045

0111

 

 

 

خدمات دادگستری

متره و بر آورد ساختمان
تعیین میزان اجرت المثل کارهای ساختمانی 
ارزیابی املاک           ( زمین و ساختمان )
تامین دلیل و تعیین خسارت
تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه
تعیین اجاره بها
بررسی اختلافات کارفرمایان ، پیمانکاران و مشاورین

خدمات شرکت بهین عمارت شمال

کلیه خدمات ساختمانی 
نقشه برداری
شرکت در مناقصات خصوصی و دولتی

خدمات نظام مهندسی

(پایه 1 اجرا ،نظارت ،طراحی)

طراحی ساختمان
نظارت بر اجرای ساختمان
اجرای ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری

پروژه های اجرا شده

ساختمان مسکونی قاسمی رجبی
مخزن 2000 متر مکعبی شیرگاه
مخزن 20000 متر مکعبی گرگان
ساختمان مسکونی مهر مانیکا
ساختمان خانم تقوی پور
ساختمان مرکزی بيمه ايران سرپرستی استان
ساختمان مسکونی خانم کدیوری
ساختمان مسکونی تقی پور
ساختمان مسکونی منتظری
ساختمان مسکونی قلندري
ساختمان مسکونی آریو 1
ساختمان مسکونی دهگری
ساختمان مسکونی مهرودانش